Nl

David Grove’s Clean Language Vragen in het Nederlands

Grove’s Clean Language questions translated into Dutch
Print Friendly, PDF & Email

Annemiek van Helsdingen & Maaike Nooitgedagt (2007), adjustments Michael Oskam (2023)

Basis Vragen

Basic Questions

Identificeren van een een gewenste uitkomst

Identifying a desired outcome

En wat zou jij willen dat er gaat gebeuren?

And what would you like to have happen?

Identificeren van kenmerken

Identifying attributes

En wat voor […] is die […]?

And what kind of […] is that […]?

En is er nog iets over […]?

And is there anything else about […]?

En waar is […]?
En waar is […] ongeveer?

And where/whereabouts is […]?

Uitnodigen van (een) metafoor

Inviting a metaphor

En dat […] is net zoiets als?

And that’s […] like what?

Relaties identificeren (in de ruimte)

Identifying relationships (across space)

En wanneer [X], wat gebeurt er dan met [Y]?
And when/as [X], what happens to [Y]?

Relaties identificeren (in de tijd)

Identifying relationships (over time)

En wat gebeurt er daarna?
En wat gebeurt er dan?

And what happens next?
And then what happpens?

En wat gebeurt er net voor [gebeurtenis]?
And what happens just before [event]?

Specialistische Vragen

Specialised Questions

Kenmerken identificeren

Identifying attributes

En heeft […] een vorm of grootte?
And does [an ‘it’] have a size or a shape?

En is […] aan de binnen of aan de buitenkant?

And is […] on the inside or outside?

En in welke richting is/beweegt […]?

And in which direction is/does [movement]?

En hoeveel […] zouden er kunnen zijn?

And how many [group] could there be?

En hoe weet je […]?
En hoe weet je dat?

And how do you know […]?

Noodzakelijke voorwaarden identificeren

Identifying necessary conditions

En [gewenste uitkomst] wat is hiervoor nodig?
En wat is er nodig om [gewenste uitkomst]?

And what needs to happen for [desired outcome/necessary condition]?

En is er nog iets nodig om [gewenste uitkomst]?

And is there anything else that needs to happen for [desired outcome]?

En kan […] [handeling of actie]?
En kan dat?

And can […] [action]?

Relaties van tijd en ruimte

Relations of time and space

En wat gebeurt er nu?

And what’s happening now?

En waar zou […] vandaan kunnen komen?
En waar komt […] vandaan?

And where could/does […] come from?

En is er een relatie tussen [X] en [Y]?

And is there a relationship between [X] and [Y]?
En wat is er (gebeurt er) tussen [ruimte/gebeurtenis X] en [ruimte/gebeurtenis Y]?
And what’s (happens) between [space/event X] and [space/event Y]?

En is [X] hetzelfde als of anders dan [Y]?

And is [X] the same as or different to [Y]?
Print Friendly, PDF & Email
body * { color: inherit !important; }