Category: Finnish

Fi
David Groven Puhtaita kysymyksiä suomeksi kääntänyt Tessi Ranta-aho vuonna 2015. David Grove's Clean Questions translated into Finnish by Tessi Ranta-aho in 2015.