Fi

Finnish Clean Language Questions

David Groven Puhtaita kysymyksiä suomeksi.
Print Friendly, PDF & Email

Tessi Ranta-aho

Peruskysymykset

Basic Questions

Halutun lopputuloksen määrittäminen

Identifying a desired outcome

Ja mitä sinä haluaisit että tapahtuisi?
And what would you like to have happen?

Ominaisuuksien tunnistaminen

Identifying attributes

Ja millainen […] on tämä […]?
And what kind of […] is that […]?
Ja …onko jotain muuta […]:stä?
And is there anything else about […]?
Ja… missä/missä tarkalleen ottaen on […]?
And where/whereabouts is […]?

Metaforan kutsuminen

Inviting a metaphor

Ja tämä […] on kuin?
And that’s […] like what?

Suhteiden tunnistaminen (eri puolilla tilaa)

Identifying relationships (across space)

Ja kun [X], mitä tapahtuu [Y]:lle?
And when/as [X], what happens to [Y]?

Suhteiden tunnistaminen (ajan kuluessa)

Identifying relationships (over time)

Ja mitä tapahtuu sen jälkeen/seuraavaksi?

And what happens next?

Ja mitä sitten tapahtuu?

And then what happens?

Ja … mitä tapahtuu juuri ennen kuin [tapahtuma]?
And what happens just before [event]?

Erikoistuneet kysymykset

Specialised Questions

Ominaisuuksien tunnistaminen

Identifying attributes

And does [an ‘it’] have a size or a shape?
And is […] on the inside or outside?
And in which direction is/does [movement]?
And how many [group] could there be?
And how do you know […]?

Tarvittavien edellytysten määrittäminen

Identifying necessary conditions

And what needs to happen for [desired outcome/necessary condition]?
And is there anything else that needs to happen for [desired outcome]?
And can […] [action]?

Ajan ja tilan suhteet

Relations of time and space

And what’s happening now?
Ja mistä [X] on voinut tulla?
And where could/does […] come from?
Ja onko [X]:n ja [Y]:n välillä yhteys?
And is there a relationship between [X] and [Y]?
And what happens between [event/ space X] and [event/space Y]?

David Grove’s Clean Language questions in Finnish (Suomi)

Puhtaan kielen kysymykset suomeksi

Download: Clean_Language_questions_in_Suomi-Finnish.pdf

ENGLISH

SUOMI – FINNISH

OPENING QUESTION

Aloituskysymys

And what would you like to have happen?

Ja mitä sinä haluaisit että tapahtuisi?

ASK QUESTIONS LIKE THIS: [NB client’s words = x]

Kysy näin [asiakkaan omat sanat = x]:

And [X],

and when/as [X]

[Clean Question]?

Ja [X],

ja kun [X]

[Puhdas kysymys]?

EXAMPLE: “I want to be strong.”

Esimerkki: “Haluan olla vahva.”

“And you want to be strong,

and when be strong,

that’s strong like what?”

“Ja sinä haluat olla vahva,

ja kun sinä olet vahva,

tämä vahva on kuin?”

DEVELOPING QUESTIONS

KEHITTELEVÄT KYSYMYKSET

ATTRIBUTES

OMINAISUUDET

And… is there anything else about [X]?

Ja …onko jotain muuta [X]:stä?

And… what kind of [X] is that [X]?

Ja… millainen [X] on tämä [X]?

LOCATION

SIJAINTI

And… where/whereabouts is [symbol/feeling X]?

Ja… missä/missä tarkalleen ottaen on [X]?

CONVERT TO METAPHOR

MUUTA METAFORAKSI, SIIRRY METAFORAAN

And that’s [X] like what?

Ja tämä [X] on kuin?

RELATIONSHIP

SUHDE, YHTEYS

And is there a relationship between [X] and [Y]?

Ja onko [X]:n ja [Y]:n välillä yhteys?

And when/as [event X] what happens to [Y]?

Ja kun [X], mitä tapahtuu [Y]:lle?

MOVING TIME QUESTIONS

AIKAAN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

SEQUENCE

SEURAUKSET

And … what happens just before [X]?

Ja … mitä tapahtuu juuri ennen kuin [X]?

And… then what happens?

Ja … mitä sitten tapahtuu?

And… what happens next?

Ja … mitä tapahtuu sen jälkeen/seuraavaksi?

SOURCE

LÄHDE, ALKUPERÄ

And … where could [X] come from?

Ja … mistä [X] on voinut tulla?

INTENTION QUESTIONS

TAVOITEKYSYMYKSET

INTENTION

TAVOITE, AIKOMUS

And what would you / [X] like to have happen?

Ja mitä sinä haluaisit/[X] haluaisi tapahtuvan?

And what needs to happen for [X] to [intention of X]?

Ja mitä [X]:lle tarvitsee tapahtua ( jotta [X:n tavoite]?

And can [X][intention of X]?

Ja voiko [X:n tavoite]?

Translated by Tessi Ranta-aho 2015

 
Print Friendly, PDF & Email
body * { color: inherit !important; }