Fi

Finnish Clean Language Questions

David Groven Puhtaita kysymyksiä suomeksi.

David Grove’s Clean Language questions in Finnish (Suomi)

Puhtaan kielen kysymykset suomeksi

Download: Clean_Language_questions_in_Suomi-Finnish.pdf

ENGLISH

SUOMI – FINNISH

OPENING QUESTION

Aloituskysymys

And what would you like to have happen?

Ja mitä sinä haluaisit että tapahtuisi?

ASK QUESTIONS LIKE THIS: [NB client’s words = x]

Kysy näin [asiakkaan omat sanat = x]:

And [X],

and when/as [X]

[Clean Question]?

Ja [X],

ja kun [X]

[Puhdas kysymys]?

EXAMPLE: “I want to be strong.”

Esimerkki: “Haluan olla vahva.”

“And you want to be strong,

and when be strong,

that’s strong like what?”

“Ja sinä haluat olla vahva,

ja kun sinä olet vahva,

tämä vahva on kuin?”

DEVELOPING QUESTIONS

KEHITTELEVÄT KYSYMYKSET

ATTRIBUTES

OMINAISUUDET

And… is there anything else about [X]?

Ja …onko jotain muuta [X]:stä?

And… what kind of [X] is that [X]?

Ja… millainen [X] on tämä [X]?

LOCATION

SIJAINTI

And… where/whereabouts is [symbol/feeling X]?

Ja… missä/missä tarkalleen ottaen on [X]?

CONVERT TO METAPHOR

MUUTA METAFORAKSI, SIIRRY METAFORAAN

And that’s [X] like what?

Ja tämä [X] on kuin?

RELATIONSHIP

SUHDE, YHTEYS

And is there a relationship between [X] and [Y]?

Ja onko [X]:n ja [Y]:n välillä yhteys?

And when/as [event X] what happens to [Y]?

Ja kun [X], mitä tapahtuu [Y]:lle?

MOVING TIME QUESTIONS

AIKAAN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

SEQUENCE

SEURAUKSET

And … what happens just before [X]?

Ja … mitä tapahtuu juuri ennen kuin [X]?

And… then what happens?

Ja … mitä sitten tapahtuu?

And… what happens next?

Ja … mitä tapahtuu sen jälkeen/seuraavaksi?

SOURCE

LÄHDE, ALKUPERÄ

And … where could [X] come from?

Ja … mistä [X] on voinut tulla?

INTENTION QUESTIONS

TAVOITEKYSYMYKSET

INTENTION

TAVOITE, AIKOMUS

And what would you / [X] like to have happen?

Ja mitä sinä haluaisit/[X] haluaisi tapahtuvan?

And what needs to happen for [X] to [intention of X]?

Ja mitä [X]:lle tarvitsee tapahtua ( jotta [X:n tavoite]?

And can [X][intention of X]?

Ja voiko [X:n tavoite]?

Translated by Tessi Ranta-aho 2015

 
Print Friendly, PDF & Email
body * { color: inherit !important; }