Sv

Swedish Clean Language Questions

David Groves Rena Frågor översatta till svenska
Print Friendly, PDF & Email

Grundläggande Frågor

Basic Questions

Identifiera ett till-mål

Identifying a desired outcome

Vad skulle du vilja hände?
And what would you like to have happen?

Identifiera attribut

Identifying attributes

Vilken slags [..] är den […]?
And what kind of […] is that […]?
Är det något mer med […]?
And is there anything else about […]?
Var är […]?
And where/whereabouts is […]?

Bjuda in en metafor

Inviting a metaphor

Och det är som vadå?
Och det är som vad?

And that’s […] like what?

Identifierar samband (i rummet)

Identifying relationships (across space)

När [X] vad händer med [Y]?
And when/as [X], what happens to [Y]?

Identifierar samband (i tiden)

Identifying relationships (over time)

Vad händer sen?

And what happens next?

Vad händer då?

And then what happens?

Vad händer precis före [event]?
And what happens just before [event]?

Andra Frågor

Specialised Questions

Identifiera attribut

Identifying attributes

Har […] en storlek eller form?
And does [an ‘it’] have a size or a shape?
Är […] inuti eller utanpå?
And is […] on the inside or outside?
Och I vilken riktning/ och åt vilket håll (rörelse)? Och åt vilket håll (rörelse)?

And in which direction is/does
[movement]?

Hur många [grupp] är det?
And how many [group] could there be?
Hur vet du […]?
And how do you know […]?

Identifiera nödvändiga villkor

Identifying necessary conditions

Och vad behöver hända för att (tillmål/nödvändigt villkor)?
And what needs to happen for [desired outcome/necessary condition]?
Och är det något mer som behöver hända för att (Tillmål)?
And is there anything else that needs to happen for [desired outcome]?
Kan […] [handling]?
And can […] [action]?

Samband över tid och rum

Relations of time and space

Och vad händer nu?
Och vad händer just nu?

And what’s happening now?
Varifrån kommer […] / skulle […] kunna komma ifrån?
And where could/does […] come from?
Finns det ett samband mellan [X] och [Y]?
And is there a relationship between [X] and [Y]?
Och vad händer mellan (händelse/plats X) och (händelse/plats Y)?
And what happens between [event/ space X] and [event/space Y]?

Andra versioner

David Grove's Clean Questions in Swedish

Översättning: Lena Sobel, Søren Holm, 2018

David Grove's Clean Questions in Swedish

Reviderad av Lena Sobel
Print Friendly, PDF & Email
body * { color: inherit !important; }